ข่าวสาร & กิจกรรม

มาตรการรักษาความปลอดภัยจากเชื้อ Covid-19 จาก แมสเทค ลิ้งค์

ปัจจุบันมีมาตรการฉีดพ่นทำความสะอาดและจัดทำตู้อบฆ่าเชื้อสำหรับพนักงานและผู้เข้าติดต่อภายในคลังสินค้า

เยี่ยมชมโรงงานประกอบปั๊ม Kirloskar

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี

งาน Temca forum & Exhibition 2019 Pattaya

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา