เยี่ยมชมโรงงานประกอบปั๊ม Kirloskar

 


เยี่ยมชมโรงงานประกอบปั๊ม Kirloskar
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี