มาตรการรักษาความปลอดภัยจากเชื้อ Covid-19 จาก แมสเทค ลิ้งค์

 

 

มาตรการรักษาความปลอดภัยจากเชื้อ Covid-19 จาก แมสเทค ลิ้งค์

          เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทแมสเทค ลิ้งค์มิได้นิ่งนอนใจต่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าคนสำคัญทุกท่าน จึงมีมาตรการฉีดพ่นทำความสะอาดและจัดทำตู้อบฆ่าเชื้อสำหรับพนักงานและผู้เข้าติดต่อภายในคลังสินค้า เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยจากแมสเทค ลิ้งค์