บทความ

ประโยชน์ของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงป้องกันอันตรายครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งอาคารหรือโรงงาน มีระบบกริ่งสัญญาณเตือนภัย

เพราะเหตุใดจึงต้องมีป้ายเรืองแสงภายในอาคาร

เป็นป้ายสัญลักษณ์ มีรูปร่างตามการใช้งาน เช่นเครื่องหมาย ห้าม บังคับ เตือน ตามสถานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

Cooling Tower คืออะไร

Cooling Tower ใช้ในการระบายความร้อนของน้ำในการหล่อเย็นกับคู่อุปกรณ์อื่นๆ เช่น การหล่อเย็นอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต เป็นต้น

ปั๊มน้ำ (water pump) คืออะไร

ปั๊มน้ำ อุปกรณ์สำหรับส่งน้ำหรือถ่ายเทของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

หน้าที่ของวาล์วน้ำ (VALVE)

วาล์วจะทำหน้าที่คือ เปิด-ปิดทางเดินของของไหล ควบคุมอัตราการไหลของของไหล

ข้อควรระวังในการติดตั้งปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำ หากปั๊มน้ำมีปัญหา ต้องสามารถยกออกและตรวจซ่อมได้ง่าย ควรทราบเรื่องการติดตั้งให้ดี