สิ่งสำคัญของการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคาร

ระบบป้องกันอัคคีภัย ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบดับเพลิง

        อัคคีภัยเป็นอันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณ ที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมี ไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต ดังนั้นเราควรทราบในเรื่องระบบดับเพลิง และด้านการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงให้ดีเสียก่อน ติดตั้งทุกครั้งว่ามาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงมีอะไรบ้าง เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรที่ทำงานอยู่ภายในอาคาร และไม่ให้เกิดความเสียหายในทุกภาคส่วนมีดังนี้

ข้อกำหนดในการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงเครื่องดับต่างๆ

       1.จำนวนของถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงสำหรับเพลิงประเภทต่างๆ จะต้องมีจำนวนเพียงพอไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้

       2.การพิจารณาเลือกชนิดของถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงที่จะนำมาใช้ จะต้องเลือกชนิดของถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงให้ถูกต้องตามประเภทด้วย โดยทั่วไปถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงป้องกันอาคารที่ประกอบด้วยวัสดุที่ติดไฟ จะเป็นถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงประเภท ก และอาจจะมีถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงสำหรับเพลิงประเภท ข ในบริเวณที่มีเชื้อเพลิงน้ำมัน หรือถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงสำหรับเพลิงประเภท ค ในบริเวณห้องไฟฟ้า

       3.การติดตั้งถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิง จะต้องติดตั้งอยู่ในบริเวณที่สามารถเห็นได้ชัดเจน และสามารถหยิบเพื่อนำไปใช้ในการดับเพลิงได้โดยสะดวก ถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงจะต้องติดตั้งไม่สูงกว่า 1.53 ม. จากระดับพื้นจนถึงหัวของถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิง

       4.ถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่นิยมใช้จะเป็นขนาดบรรจุประมาน 10-15 ปอนด์ และไม่ควรจะเกิน 40 ปอนด์ เพราะจะหนักเกินไป (ยกเว้นชนิดที่มีล้อเข็น)

       5.การกำหนดความสามารถ (Rating) ของถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามมาตรฐานของการทดสอบจาก Under Writer's Laboratories Inc.สหรัฐอเมริกา โดยให้สถาบันที่เชื่อถือได้เป็นผู้ทำการทดสอบ

       6.ถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงแบบหิ้วเคลื่อนที่ได้ทุกเครื่องที่จะนำมาใช้จะต้องสร้างจากถังเหล็กกล้า หรือเหล็กหล่อที่ทนความดันสูง อุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องมีคุณภาพสูง และออกแบบโดยเฉพาะสำหรับนำมาใช้ประกอบถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิง

           การทดสอบถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิง และอุปกรณ์ประกอบ จะใช้วิธีทดสอบโดยการอัดน้ำ (Hydrostatic Testing) โดยที่จะทดสอบในโรงงานผลิต และอาจจะมีการทดสอบเป็นระยะๆ หลังจากนำไปใช้งานแล้วประมาณ 5 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องดับเพลิงยังคงอยู่ในสภาพที่ดีและยังคงสามารถทนต่อความดันใช้งานได้อย่างปลอดภัย

 


หัวกระจายน้ำดับเพลิง
 

         บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในการจำหน่ายสินค้าด้านวิศวกรรม สำหรับงานระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟฟ้า เรามุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดให้กับลูกค้าของเราด้วยสินค้าที่มีคุณภาพดี เยี่ยม บริการประทับใจ และระบบการควบคุมคุณภาพเชื่อถือได้ และด้วยคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมของเราส่งผลให้เราได้รับความเชื่อใจและไว้วางใจ จากเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาที่ได้ทำงานร่วมกับเรา

           เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพสินค้าและการจัดการของเรา แมสเทค ลิ้งค์ บจก. จึงได้เข้าสู่กระบวนการการจัดการคุณภาพ และได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเรามุ่งมั่นเน้นที่จะเป็นหนึ่ง ในบริษัทนำการจำหน่ายสินค้าด้านวิศวกรรม สำหรับงานระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟฟ้า

ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบงานปั๊ม จำหน่ายสินค้าด้านวิศวกรรม สำหรับงานระบบปรับอากาศ บริการระบบป้องกันอัคคีภัย ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย
การป้องกันระบบอัคคีภัย บริการระบบงานปั๊ม สินค้าด้านวิศวกรรม ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ท่อทองแดงและฉนวน เครื่องสูบน้ำ แมสเทค ลิ้งค์ บจก.