บทความ

ผู้จำหน่ายปั๊ม ปั๊มอุตสาหกรรมทุกประเภท

ปั๊มน้ำ (water pump) คือ อุปกรณ์สำหรับส่งน้ำหรือถ่ายเทของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

ข้อควรรู้เกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัย

อัคคีภัย หมายถึง อันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับวาล์วอุตสาหกรรม

ปัจจุบันในภาคอุตสาหกรรมมีการผลิตสินค้าต่าง ๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเหลวมีเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการควบคุมที่ในระว่างถ่ายโอนของเหลวซึ่งตัวควบคุมก็คือวาล์วรูปแบบต่างๆ

หอทําความเย็น ทําหน้าที่อะไร

หอทำความเย็น คือ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำกับอากาศ เพื่อทำให้น้ำร้อนมีอุณหภูมิที่ลดลง

ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันเหตุอัคคีภัย มีอุปกรณ์ดับเพลิงมากมายให้เลือกใช้งาน

วัสดุป้องกันไฟและควันลาม คืออะไร

อุปกรณ์ป้องกันไฟ และควันลามคุณภาพสูง สามารถป้องกันการลามของควันไฟและก๊าซพิษระหว่างเกิดเพลิงไหม้