บทความ

ผู้จำหน่ายปั๊ม ปั๊มอุตสาหกรรมทุกประเภท

ปั๊มน้ำ (water pump) คือ อุปกรณ์สำหรับส่งน้ำหรือถ่ายเทของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

ข้อควรรู้เกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัย

อัคคีภัย หมายถึง อันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับวาล์วอุตสาหกรรม

ปัจจุบันในภาคอุตสาหกรรมมีการผลิตสินค้าต่าง ๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเหลวมีเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการควบคุมที่ในระว่างถ่ายโอนของเหลวซึ่งตัวควบคุมก็คือวาล์วรูปแบบต่างๆ

หอทําความเย็น ทําหน้าที่อะไร

หอทำความเย็น คือ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำกับอากาศ เพื่อทำให้น้ำร้อนมีอุณหภูมิที่ลดลง

ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันเหตุอัคคีภัย มีอุปกรณ์ดับเพลิงมากมายให้เลือกใช้งาน

วัสดุป้องกันไฟและควันลาม คืออะไร

อุปกรณ์ป้องกันไฟ และควันลามคุณภาพสูง สามารถป้องกันการลามของควันไฟและก๊าซพิษระหว่างเกิดเพลิงไหม้

ประโยชน์ของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงป้องกันอันตรายครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งอาคารหรือโรงงาน มีระบบกริ่งสัญญาณเตือนภัย

เพราะเหตุใดจึงต้องมีป้ายเรืองแสงภายในอาคาร

เป็นป้ายสัญลักษณ์ มีรูปร่างตามการใช้งาน เช่นเครื่องหมาย ห้าม บังคับ เตือน ตามสถานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

Cooling Tower คืออะไร

Cooling Tower ใช้ในการระบายความร้อนของน้ำในการหล่อเย็นกับคู่อุปกรณ์อื่นๆ เช่น การหล่อเย็นอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต เป็นต้น

ปั๊มน้ำ (water pump) คืออะไร

ปั๊มน้ำ อุปกรณ์สำหรับส่งน้ำหรือถ่ายเทของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

หน้าที่ของวาล์วน้ำ (VALVE)

วาล์วจะทำหน้าที่คือ เปิด-ปิดทางเดินของของไหล ควบคุมอัตราการไหลของของไหล

ลักษณะการทำงาน หน้าที่ของท่อลม

ท่อลม เป็นตัวนำพาอากาศไปกระจ่ายในส่วนต่าง ๆ ภายในบ้านหรืออาคาร สำนักงาน ตามพื้นที่บริเวณที่เราต้องการ

ข้อดีของการใช้งานปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องมีกันทุกที่พักอาศัย อาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม เพราะปั๊มน้ำเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการใช้น้ำในปริมาณที่มาก