บทความ

ผู้จำหน่ายปั๊ม ปั๊มอุตสาหกรรมทุกประเภท

ปั๊มน้ำ (water pump) คือ อุปกรณ์สำหรับส่งน้ำหรือถ่ายเทของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

ข้อควรรู้เกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัย

อัคคีภัย หมายถึง อันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับวาล์วอุตสาหกรรม

วาล์วจะทำหน้าที่คือ เปิด-ปิดทางเดินของของไหล ควบคุมอัตราการไหลของของไหล

หอทําความเย็น ทําหน้าที่อะไร

หอทำความเย็น คือ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำกับอากาศ เพื่อทำให้น้ำร้อนมีอุณหภูมิที่ลดลง

ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันเหตุอัคคีภัย มีอุปกรณ์ดับเพลิงมากมายให้เลือกใช้งาน

วัสดุป้องกันไฟและควันลาม คืออะไร

อุปกรณ์ป้องกันไฟ และควันลามคุณภาพสูง สามารถป้องกันการลามของควันไฟและก๊าซพิษระหว่างเกิดเพลิงไหม้

ประโยชน์ของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงป้องกันอันตรายครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งอาคารหรือโรงงาน มีระบบกริ่งสัญญาณเตือนภัย

เพราะเหตุใดจึงต้องมีป้ายเรืองแสงภายในอาคาร

เป็นป้ายสัญลักษณ์ มีรูปร่างตามการใช้งาน เช่นเครื่องหมาย ห้าม บังคับ เตือน ตามสถานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้