สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Apr 2022   235  
2 Apr 2022   167  
3 Apr 2022   171  
4 Apr 2022   174  
5 Apr 2022   168  
6 Apr 2022   127  
7 Apr 2022   118  
8 Apr 2022   140  
9 Apr 2022   87  
10 Apr 2022   140  
11 Apr 2022   134  
12 Apr 2022   139  
13 Apr 2022   132  
14 Apr 2022   191  
15 Apr 2022   121  
16 Apr 2022   115  
17 Apr 2022   118  
18 Apr 2022   140  
19 Apr 2022   151  
20 Apr 2022   142  
21 Apr 2022   211  
22 Apr 2022   155  
23 Apr 2022   118  
24 Apr 2022   194  
25 Apr 2022   127  
26 Apr 2022   207  
27 Apr 2022   176  
28 Apr 2022   129  
29 Apr 2022   149  
30 Apr 2022   103