สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Feb 2022   129  
2 Feb 2022   161  
3 Feb 2022   162  
4 Feb 2022   164  
5 Feb 2022   179  
6 Feb 2022   139  
7 Feb 2022   161  
8 Feb 2022   160  
9 Feb 2022   170  
10 Feb 2022   150  
11 Feb 2022   122  
12 Feb 2022   150  
13 Feb 2022   121  
14 Feb 2022   168  
15 Feb 2022   201  
16 Feb 2022   205  
17 Feb 2022   206  
18 Feb 2022   172  
19 Feb 2022   116  
20 Feb 2022   161  
21 Feb 2022   197  
22 Feb 2022   108  
23 Feb 2022   340  
24 Feb 2022   152  
25 Feb 2022   171  
26 Feb 2022   127  
27 Feb 2022   106  
28 Feb 2022   154